Cẩm Nang

Mã Ghi Auto Nhặt Skill , Lông Vũ , HHHT ....

Chào anh em.

Dưới đây là bảng mã dùng để coppy vào Auto để nhặt Skill , Lông vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc.

Anh em Coppy ký tự phía bên  phải vào rồi auto Ctrl + v ra là được nhé.

Mưa Độc Tố = Ph p M a

Mưa Băng Tuyết = Ph p M a b ng

Tăng Ma Lực = Ph p T ng ma

Manasell = Ph p Soul

Ngọc Chém Băng = Ng c Ch m B ng

Ngọc Đâm Gió = Ng c m Gi

Sách Tăng Sát Thương = S ch t ng s t

Triệu Tập Thành Viên = S ch Tri u h i

Bóng Ma = S ch B ng ma

Chém Lửa = Ng c Ch m L a

Ngọc Liên Hoàn Tiễn = Ng c Li n ho n

Mũi Tên Băng = Ng c M i T n

Lông vũ = L ng v

Huy Hiệu Hoàng Tộc = Huy hi u Ho ng

Linh hồn Chiến Mã = Linh h n Chi n

Linh hồn Quạ Tinh = Linh h n Qu

Hộp Của Vua = H p c a Vua

Còn nếu muốn nhặt toàn bộ Skill thì anh em chỉ cần Coppy 3 ký tự sau vào là được.

S ch

Ng c

Ph p

 

Chúc anh em thành công !