Cẩm Nang

Bảo trì máy chủ để cập nhật 1 số tính năng cho event sắp tới

Chào Các Bạn

  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và cập nhật 1 số tính năng cho event sắp tới   BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Noria  
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
  • Thời Gian:

  • Từ 14h00 tới 15h00 Ngày 05/06/2020
  • Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

    BQT MU-SS2
    XIN THÔNG BÁO!