Cẩm Nang

Bảo trì máy chủ NORIA 15 phút ngày 08/12/2020

Chào Anh Em !

 

- Để phục vụ cho Anh Em tốt hơn sau 1 thời gian dài chưa bảo trì 

 BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ NORIA  15 phút 

 

-Thời gian Bảo Trì 

 

Từ 12h00 đến 12h15 ngày  08/12/2020

 

* Vì thế anh em để ý thời gian bảo trì để quay trở lại game nhé 

 

BQT MU-SS2.VN
XIN THÔNG BÁO!