Cẩm Nang

Bảo trì Toàn Bộ Máy Chủ 2 Tiếng theo lịch của DataCenter

Chào Anh Em.


Theo Lịch Bảo Trì Từ Trung Tâm Giữ Liệu DataCenter. Bên DataCenter có bảo trì nâng cấp hạ tầng lên mạng 40GB vì thế toàn bộ các máy chủ đặt ở trung tâm đều bị bảo trì theo. Vì thế bên em thông báo bảo trì cụ thẻ như sau.

⭐️THÔNG BÁO BẢO TRÌ TOÀN BỘ MÁY CHỦ⭐️
.Bảo trì Game:
Thời gian : 00h00 ngày 31/12/2019 - Dự kiến bảo trì đến 02h00 sáng ngày 31/12/2019
.Nội dung bảo trì :
✔️Bảo trì theo lịch của trung tâm datacenter nâng cấp hạ tầng lên 40 GBBQT MU XIN THÔNG BÁO!