Cẩm Nang

Thông tin cập nhật event mới cho ra từ ngày 05/06/2020

Chào mọi người

             -  BQT xin thông báo 1 số event mới cập nhật  trong lần bảo trì máy chủ  này 

Tên event  Thời gian  Nội dung Phần thưởng
Devias event 20h35

Tại Devias 4 Sub-7

Tiêu diệt boss kundun ,medusa, boss vàng

Hộp Box Kundun

Ngọc, Đồ exl, đồ thần ,đô 380

Sự kiện sống còn  21h25

Tới giờ event sang Sub 7 rồi gõ lệnh  /dangkypk để tham gia sự kiện 

Khi pk chết người chơi khác sẽ có cơ hội rơi ngọc 

Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được 1 hộp quà Vàng ném random ra đồ 380  

Ngọc

Đồ 380

 

 - Thời gian event sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 05/06/2020

BQT MU-SS2

XIN THÔNG BÁO